Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Nabízené workshopy a kurzy

Nabízíme čtyři oborové workshopy

  • Workshop č. 1Druhy znaleckých posudků a jiná expertní činnost znalců
  • Workshop č. 2Podklady znaleckého posudku a role znalce a zadavatele při jejich obstarávání
  • Workshop č. 3: Jak správně vypracovat znalecký posudek – formální, obsahové a metodické náležitosti znaleckého posudku
  • Workshop č. 4: Znalecké závěry – jak je formulovat a jak se vypořádat s variantními a pravděpodobnostními závěry

Tyto workshopy se budou věnovat vzdělávání v právních dovednostech v oborech profesní právní úpravy (zákon o znalcích a jeho prováděcí předpisy), procesních předpisů (občanský soudní řád, trestní řád, správní řád, správní řád soudní a zákon o zvláštních řízeních soudních), které jsou aplikovatelné napříč všemi obory soudního znalectví.

Pod vedením zkušených lektorů z právní i znalecké praxe, kteří přinesou aktuální vhled do znalectví, si účastníci prostřednictvím různých metod (např. brainstormingu, mentální mapy, zpětné vazby) za využití vlastních znaleckých zkušeností a znalostí dopracují k výstupu, který praktické znalosti spojí s nejnovějšími judikaturními a právními poznatky, což povede k excelenci dovedností při výkonu soudně-znalecké činnosti.

Pořádáme dva obecné kurzy

  • Kurz č. 1Práva a povinnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů dle nového zákona o znalcích
  • Kurz č. 2: Znalec a jeho postavení v řízení vedeném orgánem veřejné moci

Jedná se o jednodenní kurzy zaměřené na obecné znalosti a dovednosti potřebné napříč znaleckými obory. Kurzy budou zaměřeny jednak na aplikační otázky, které se v praxi vyskytují a také účastníkům představí ucelený rozbor jednotlivých institutů a procesů právní úpravy regulující znaleckou činnost v rovině profesní a procesní právní úpravy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.