Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Československá společnost pro forenzní genetiku, z.s.

Československá společnost pro forenzní genetiku, z.s. je mezinárodní vědeckou společností sdružující odborníky působící v oblasti forenzní genetiky neboli forenzní analýzy DNA, ale je otevřená i pro zájemce o tento obor z řad laiků. Přestože se jedná o poměrně mladou vědeckou disciplínu, její uplatnění v moderní společnosti je stále větší, počínaje zkoumáním stop z místa činu přes určování otcovství, jednoznačnou identifikaci obětí hromadných neštěstí, genetickou analýzu starých pohřebišť i královských hrobek, pátrání po společných předcích prostřednictvím DNA až třeba po ověřování pravosti vín. 

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s.

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s. sdružuje soudní znalce různých oborů a odhadce majetku. Hlavní náplní Asociace je trvalé zvyšování odborné úrovně členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí. AZO zajišťuje svým členům informační servis spojený s přechodovým obdobím pro novou právní úpravu znalecké činnosti platnou od 01. 01. 2021. Každoročně pořádá pravidelné přezkušování svých členů. Asociace rovněž spolupracuje s příslušnými resorty při tvorbě nových právních norem, týkajících se činnosti znalců a odhadců. Podílí se také na vydávání časopisu „Soudní inženýrství“ pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. 

Československá společnost pro písmoznalectví

Československá společnost pro písmoznalectví je profesní sdružení znalců působících v oblasti forenzní identifikace pisatele ručního písma. Mezi její hlavní aktivity patří průběžné vzdělávání, ověřování kvalifikace znalců a standardizace postupů znaleckého zkoumání. Sdružuje většinu pracovníků znaleckých ústavů Policie ČR a civilních znalců, kteří se v České republice zabývají zkoumáním pravosti podpisů a identifikací pisatele ručně psaných textů v rámci znaleckých oborů písmoznalectví a kriminalistika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.